Brexit 2021 - Köpa och sälja oanvända Microsoft-programvarulicenser sedan 2004 English Language German Language Austrian Language Bulgarian Language Luxembourgish Language Hungarian Language Lithuanian Language French Langauge Dutch (Netherlands) Langauge Danish Language Finish Language Italian Language Irish Language Belgian Language Romanian Language Swiss Langauge Swedish Language Danish Langauge Finish Langauge Norse Language Portuguese Language >Polish Language Spanish Language Croatian Language Czech Language Greek Language Slovakian Language Latvian Language Norgwegian Language Slovenian Language Ukrainian Language

Bäste kund,

Den 31:a december 2020 lämnade Storbritannien formellt den Europeiska unionen (EU).  Ett utträdesavtal (fördrag) har överenskommits och nedan sammanfattas de viktigaste uppgifterna om hur fördraget påverkar handeln med tidigare ägda mjukvarutransaktioner mellan Storbritannien och EU:

1) Fördraget har ingen konkret effekt på tidigare ägda mjukvarutransaktioner som gjorts mellan Storbritannien och EU fram till den 31:a december 2020;

2) Brexitfördraget har ingen retroaktiv effekt på tidigare ägda mjukvarulicenser som ursprungligen har tagits i bruk av Storbritannien fram till den 31:a december 2020.  Därför kan programvarulicenser som tagits i bruk före den 31:a december 2020 fortfarande säljas till EU från och med den 1:a januari 2021;

3) Programvarulicenser som tas i bruk i EU från och med den 1:a januari 2021 kan fortsätta säljas till Storbritannien.  Under 2020 förankrade Storbritanniens regering en lag som tillåter att fortsätta att erkänna principen om ”Konsumtion av rättigheter” där tidigare ägd programvara som har tagits i bruk inom EU kan flöda fritt från EU till Storbritannien:

“Immateriella rättigheter som uttömdes både i unionen (EU) och i Storbritannien före övergångsperiodens slut under de förhållanden som föreskrivs av unionens lagstiftning ska förbli uttömda både i unionen (EU) och i Storbritannien”: Artikel 61 i ”Övergångsavtalet” [Fördragsserie nr. 3 (2020) Avtal om Förenade kungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen].

4) Även om ett fördrag har överenskommits, behandlar det inte specifikt handeln med pågående tidigare ägd programvara.  Programvarulicenser som har tagits i bruk i Storbritannien från och med den 1:a januari 2021 kan därmed därefter inte säljas till EU. Sådan programvara kan endast säljas till brittiska kunder.  

Discount-Licensing garanterar att det endast kommer att sälja tidigare ägd programvara till EU-kunder med programvara med beaktande av de brittiska riklinjer och EU-riktlinjer som sammanfattas ovan.  Även om det inte är ett rättsligt krav för att upprätthålla handeln mellan Storbritannien och EU, har vi beslutat att öppna ett dotterbolag inom EU om våra EU-kunder föredrar att handla med en EU-baserad Discount-Licensing-enhet.  Vår strävan är dock att fortsätta handla inom Storbritannien och EU till samma höga servicenivåer som våra europeiska kunder erbjuds.

Om du har frågor kan du nå oss på telefonnummer +44 (0) 1283 511524 eller e-posta till: info@discount-licensing.com.

Tack för ditt fortsatta stöd.