Få dina programfrågor besvarade i vårt avsnitt om vanliga frågor English Language German Language Austrian Language Bulgarian Language Luxembourgish Language Hungarian Language Lithuanian Language French Langauge Dutch (Netherlands) Langauge Danish Language Finish Language Italian Language Irish Language Belgian Language Romanian Language Swiss Langauge Swedish Language Danish Langauge Finish Langauge Norse Language Portuguese Language >Polish Language Spanish Language Croatian Language Czech Language Greek Language Slovakian Language Latvian Language Norgwegian Language Slovenian Language Ukrainian Language

Brexit-uttalande

Eftersom Förenade kungariket kommer att lämna EU den 31 januari 2020, skulle vi vilja försäkra våra värderade kunder att det är affärer som vanligt för Discount-Licensing.

1. Vad är Microsoft ‘Volume’-licensiering?

Volymlicensieringsprogram är skräddarsydda för storleken och köppreferensen hos ditt företag. Dessa inkluderar Open, Select och Enterprise. Var och en erbjuder de en flexiblare lösning jämfört med Original Equipment Manufacturer (OEM) eller Fully Packaged Product (FPP)-licensiering. Open-licensieringsprogrammet är utformat för företag som har så få som fem arbetsstationer. Select- och Enterprise-licensieringsprogrammen är utformade för bolag samt statliga och akademiska organisationer med 250 eller fler arbetsstationer.

2. Hur köper jag begagnade Microsoft-licensavtal från Discount-Licensing?

När ett passande licensavtal har valts och v har mottagit en köpsorder kommer Discount-Licensing att bekräfta tillgängligheten av licenserna med ägaren (om Discount-Licensing inte redan köpt licenserna). Vi kommer att sända dig den nödvändiga dokumentationen för att överlåta ägandeskap, så väl som Microsofts egen documentation. Ditt företag kommer att bli den juridiska ägaren då full betalning av vår faktura, som inkluderar licensavtalsdetaljerna, media samt volymlicensnycklarna.

3. Hur är lagligheten vid överlåtelse av begagnade mjukvarulicenser?

Discount-Licensing överlåter ägandeskapet av licenserna till ditt företag genom att leverera de relevanta licensdetaljerna som finns i fakturan (leverans av produkt). Under vissa villkor är det lagligt att överlåta ägandeskap så väl som LA/PUR från antingen ett insolvent eller solvent företag till ett annat solvent företag så länge överlåtelser följer reglerna och villkoren hos den lokala bolagsrätten (Europeiska Direktiv 2009/24/EG).

I juli 2012 togs ett beslut som blev en milstolpe av EG-domstolen i ett ärende gällande Oracle. Det är viktigt att observera att Oracles syn på överlåtelser var väldigt avvisande från början och i kontrast mot den överlåtelsebestämmelse som Microsoft gav med sitt LA. Dock tjänade ärendet syftet att bekräfta lagligheten hos marknaden för sekundära programvarulicenser, med Exhaustion Principle och Software Directive 2009.

4. Microsoft har ändrat sina regler och villkor för överlåtelser. Betyder detta att företag nu inte kan köpa begagnade Open-licenser?

Nej. Discount-Licensing arbetar inom överlåtelsebestämmelsen från mjukvarutillverkarens licensavtalvillkor och de lokala/regionala lagarna. De nuvarande villkoren begränsar överlåtelsen av mjukvarulicenstillgångar under vissa villkor, men EU-domstolens dom i juli 2012 hindrar nu programvaruleverantörer från att kontrollera sekundär fakturering av mjukvarulicenser/överlåtelser – restriktiva bestämmelser eller förbud av överföringsklausuler införda i en LA är inte juridiskt bindande.

5. Hur kan jag vara säker på att licenserna jag köper är äkta och att överlåtelsen är helt laglig i mjukvarutillverkarens ögon?

Du kan behöva mer än återförsäljarens faktura, köpintyg eller intyg från notarie, som endast visar att ett juridiskt bemyndigad vittne har certifierat en tidigare köp. Sådana dokument visar inte juridiskt ägande hela vägen till den ursprungliga kunden. Discount-Licensing kommer att tillhandahålla denna information för varje transaktion (Europeiska Direktiv 2009/24/EG).

6. Jag har upptäckt att mitt företag inte efterlever Microsofts licensavtal. Kan jag köpa begagnad licensiering för att åtgärda problemet?

Ja. Företag kan köpa begagnade licenser antingen för användande med nya mjukvaroinstallationer eller då ett företag inser att det inte efterlever licensvillkoren (före eller efter en Software Asset Management audit – SAM). Ett företag har juridisk rätt att köpa antingen begagnade och/eller nya licenser för att under tiden korrigera sitt icke-kompatibla licensläge.

7. Var kommer de begagnade Microsoft-programvarulicenserna ifrån?

Discount-Licensing säljer överskott av eller nedlagd Microsoft volymlicensavtal från insolventa och solventa företag – detta inkluderar ’Open’, ’Select och ’Enterprise’ licenser – vi levererar för närvarande inte ’FPP’ eller ’OEM’-produkter. Vi arbetar när ägarna av licensavtalen såväl som mjukvarutillverkaren. Dessa nära relationer ger Discount-Licensing möjlighet att undersöka sammansättningen av licensavtalen och bekräfta huruvida de är juridiskt överlåtbara.

8. Min verksamhet är inte baserad I Storbritannien. Kan jag köpa en begagnad licens från Discount-Licensing och sedan använda licensen utanför Storbritannien?

Ja. Ditt företag kan juridiskt sett använda den begagnade licensen i det land/den region du önskar.

9. Om jag köper begagnade licenser från Discount-licensing, har mitt företag rätt att använda mjukvaran på mitt lokala språk?

Ja. Så länge Microsofts villkor för tvärspråkighet följs kan ditt företag använda mjukvaran på dess lokala språk. När du skickar en förfrågan, vänligen bekräfta vilket språk du behöver så kommer Discount-Licensing att klargöra dina språkliga rättigheter.

10. Kan ni dela upp begagnade licensavtal?

Ja. Licensavtal (LA) är helt enkelt en uppsättning siffror som identifierar kunden (företaget) och som innehåller flera ”licenser” (produkt-SKU:er). Enligt EU-domstolens beslut från juli 2012 kan licensavtal delas upp på ”licensnivå” men inte mer. EU-domstolens beslut om Oracle avser en av Oracles ”licenserade” produkt-SKU:er som innehåller 25 CAL:er. Ett licensavtal som innehåller 100 block (2500 CAL:er) kan brytas upp och säljas till 100 olika kunder, men du kan inte bryta upp de individuella licensblocken om 25. På samma sätt kan licensavtal som består av 100 x Office 2016 STD licenser säljas som ”1 x Office 2016 STD” till 100 olika kunder. Dock kan du inte bryta upp enstaka Office-licenser och sälja dem till olika kunder som 1 x Word / 1 x Excel etc.

11. Kan jag köpa ett begagnat Open-avtal om jag redan har ett Select- eller Enterprise-licensavtal?

Ja. Du kan äga ett Open, Select och Enterprise-licensavtal utan att detta påverkar dina användarrättigheter.

12. Jag funderar på att köpa en äldre version så som Office 2010. Hur mycket längre erbjuder Microsoft support för dylika produkter?

Microsoft har utökat sina supportdatum för de flesta produkterna. Du kan se de utökade supportdatumen på den följande länken: Microsoft Product Support Dates.

13. Tillhandahåller nu licenser från andra mjukvarutillverkare?

Ja. Emedan Discount-Licensing koncentrerar på att tillhandahålla volymlicensiering från Microsoft så har vi även begagnade licenser från andra mjukvarutillverkare så som SAP. Då vi för närvarande inte visar icke-Microsoft produkter på vår hemsida, skicka helt enkelt en förfrågan så bekräftar vi tillgänglighet.

14. Är Discount-Licensing även aktivt inom den offentliga så väl som den private sektorn?

Ja. Discount-Licensing började med överlåtelse av andrahandslicenser till offentliga organ under 2010. Klicka här för mer information.