Sälj eller handla i dina oanvända programvarulicenser English Language German Language Austrian Language Bulgarian Language Luxembourgish Language Hungarian Language Lithuanian Language French Langauge Dutch (Netherlands) Langauge Danish Language Finish Language Italian Language Irish Language Belgian Language Romanian Language Swiss Langauge Swedish Language Danish Langauge Finish Langauge Norse Language Portuguese Language >Polish Language Spanish Language Croatian Language Czech Language Greek Language Slovakian Language Latvian Language Norgwegian Language Slovenian Language Ukrainian Language

Discount-Licensing erbjuder, i Storbritannien och övriga Europa, en ”allt-i-ett”-lösning för vidareförsäljning av outnyttjade Microsoft-programvarulicenser utan slutdatum. Genom att sälja/byta in/avyttra oanvända programvarulicenser från Microsoft kan ditt företag frigöra kapital och återinvestera medlen inom andra verksamhetsområden.

Det kan finns många orsaker till varför ditt företag har programvarulicenser som inte längre används eller behövs – en flytt till molnet, minskad personalstyrka, sammanslagning, uppköp eller migrering till en senare version.

Innan vi kan lämna en formell offert gällande köp av outnyttjade/övertaliga volymlicenser för Microsoft-programvara måste vi kontrollera att programvaran kan överföras på ett lagenligt vis. Följande nödvändiga upplysningar finns att erhålla från servicecentret för volymlicenser och/eller i ett licensmeddelande från Microsoft:

 

  1. Vilka Microsoft-programvarulicenser vill ditt företag sälja? (produkt, version, utgåva och mängd)
  2. Vilken typ av Microsoft-programvara har ditt företag till försäljning? (Enterprise, Select, MPSA eller Open)
  3. Vilket är licensinnehavarens företagsnamn? (namn på licensavtalet)
  4. I vilket land/vilka länder köptes licensavtalet/licensavtalen och var användes programvarulicenserna för första gången?
  5. När kommer de begagnade Microsoft-programvarulicenserna att finnas tillgängliga för försäljning?

Om du har övertalig programvara, kan du fylla i vårt offertformulär , ringa eller skicka ett e-postmeddelande till oss:

+44 (0)1283 511524 | procurement@discount-licensing.com

Make An Enquiry