Juridisk oro för begagnad programvara English Language German Language Austrian Language Bulgarian Language Luxembourgish Language Hungarian Language Lithuanian Language French Langauge Dutch (Netherlands) Langauge Danish Language Finish Language Italian Language Irish Language Belgian Language Romanian Language Swiss Langauge Swedish Language Danish Langauge Finish Langauge Norse Language Portuguese Language >Polish Language Spanish Language Croatian Language Czech Language Greek Language Slovakian Language Latvian Language Norgwegian Language Slovenian Language Ukrainian Language

Brexit 2021

Den 31:a december 2020 lämnade Storbritannien formellt den Europeiska unionen (EU). Klicka här för att se vårt uttalande.

Europeisk Lag: återförsäljning av programvara

Med avseende till de grundläggande principerna där spridningen av programvaran avser försäljningen av en använd programvarulicens enligt det Europeiska Programvarudirektivet 2009/24/EC – artikel 4(2), som säger: ”Den första försäljningen av en kopia av programmet som görs inom gemenskapen av rättsinnehavaren själv eller med dennes samtycke medför förlust av spridningsrätten till den berörda kopian inom gemenskapen; detta gäller dock inte rätten att kontrollera vidare uthyrning av programmet eller en kopia av detta”.  

Den 3 juli 2012 tog EU-domstolen ett beslut mot Oracle gällande återförsäljning av digitalt köpt programvara i Europa.  EU-domstolen bestämde att Konsumtionsprincipen även gäller immateriell / digital programvara, vilket inkluderar Volymlicensavtal som sålts av en annan programvaruförsäljare såsom Microsoft.  En sammanfattning av EU-domstolens beslut hittar du här: EU-domstolens meddelande: lagstiftning gällande försäljning av licenser till använda datorprogram.

Olaga Affärsmodeller:

Olaga affärsmodeller har uppstått inom den växande handeln med licenser till använda datorprogram.

Var medveten om att programvara medvetet säljs vidare som inte är ändamålsenlig och som inte skulle gå igenom en licensrevision. Det finns t.ex. återförsäljare av använd programvara som annonserar om att de använder en notarieattest som en rättslig försäkring för kunden, men sanningen är att en notarie kan ha (och har) använts för att dölja en eventuell illegal källa. Andra oärliga återförsäljare av programvara säljer olagligt Microsoft Partner Pack eller MSDN nedladdningar / nycklar vidare till extremt låga priser (även jämfört med marknadspriserna för använd programvara). Vi ser även att återförsäljare av använd programvara säljer vidare självdesignade programvarucertifikat för företag och tillhandahåller fakturor som innehåller produktbeskrivningar utan något unikt Microsoft licensavtalsnummer från den ursprungliga Microsoft-kunden.

I sådana fall kan det hända att kunden som köper begagnad programvara köper blankt papper eller certifikat som inte innehåller någon legal programvarulicens. Snabba ekonomiska besparingar kan vid tillfället verka lockande men visar sig ogynnsamma när man vid en revision senare riskerar rättsliga åtgärder från programvaruinnehavaren.

Rättslig Kontrollista:

För att vara i enlighet med det Europeiska Direktivet för Programvara 2009/24/EC och EU-domstolens dom från juli 2012, ska en sekundär legitim programvaruleverantör kunna tillhandahålla följande vid varje transaktion:

  1. Programvaran ska ha aktiverats i Europa första gången (det ursprungliga landet för användningen);
  2. Den ursprungliga Microsoft-kundens unika licensavtal (LA) / produktens SKU-nummer som identifierar företaget som först köpte programvaran;
  3. Bekräftelse på att programvaran har avyttrats och avinstallerats från den ursprungliga Microsoft kundservern;
  4. Ägarintyg som leder tillbaka till den ursprungliga Microsoft-kunden.