Brexit 2021 - Kupowanie i sprzedawanie nieużywanej licencji na oprogramowanie Microsoft od 2004 r. English Language German Language Austrian Language Bulgarian Language Luxembourgish Language Hungarian Language Lithuanian Language French Langauge Dutch (Netherlands) Langauge Danish Language Finish Language Italian Language Irish Language Belgian Language Romanian Language Swiss Langauge Swedish Language Danish Langauge Finish Langauge Norse Language Portuguese Language >Polish Language Spanish Language Croatian Language Czech Language Greek Language Slovakian Language Latvian Language Norgwegian Language Slovenian Language Ukrainian Language

Szanowny Kliencie,

W dniu 31 grudnia 2020 r. Zjednoczone Królestwo formalnie opuściło Unię Europejską.  Strony zawarły umowę o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej („umowa”), a poniżej znajduje się podsumowanie najważniejszych informacji dotyczących wpływu tej umowy na handel używanymi licencjami na oprogramowanie między Zjednoczonym Królestwem a Unią Europejską:

1) Umowa nie ma żadnego wstecznego wpływu na wcześniejsze transakcje dotyczące używanego oprogramowania dokonane między podmiotami ze Zjednoczonego Królestwa a podmiotami z Unii Europejskiej w 31 grudnia 2020 r. lub przed tą datą.

2) Umowa o Brexicie nie działa z mocą wsteczną na używane licencje na oprogramowanie pierwotnie „wprowadzone do użytku” na terenie Zjednoczonego Królestwa 31 grudnia 2020 r. lub przed tą datą.  Dlatego też licencje na oprogramowanie pierwotnie „wprowadzone do użytku” 31 grudnia 2020 r. lub przed tą datą mogą być nadal odsprzedawane na terenie Unii Europejskiej po 1 stycznia 2021 r.

3) Licencje na oprogramowanie pierwotnie „wprowadzone do użytku” na terenie Unii Europejskiej 1 stycznia 2021 r. lub później mogą być nadal odsprzedawane podmiotom w Zjednoczonym Królestwie.  W 2020 roku rząd Zjednoczonego Królestwa zagwarantował prawnie uznanie zasady „wyczerpania praw”, zgodnie z którą oprogramowanie, które pierwotnie zostało „wprowadzone do użytku” w Unii Europejskiej, może podlegać swobodnemu przepływowi z Unii Europejskiej do Zjednoczonego Królestwa:

„Prawa własności intelektualnej, które zostały wyczerpane zarówno w Unii, jak i w Zjednoczonym Królestwie przed zakończeniem okresu przejściowego na warunkach określonych w prawie Unii, pozostają wyczerpane zarówno w Unii, jak i w Zjednoczonym Królestwie” — art. 61 „Umowy dot. okresu przejściowego” [Zbiór traktatów nr. 3 (2020), Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej].

4) Zawarta Umowa nie ujęła konkretnie kwestii handlu używanym oprogramowaniem wprowadzanym do użytku na bieżąco.  Dlatego też licencje na oprogramowanie, które pierwotnie „wprowadzono do użytku” w Zjednoczonym Królestwie 1 stycznia 2021 r. lub po tej dacie, nie mogą być odsprzedawane na terenie Unii Europejskiej. Takie oprogramowanie może zostać odsprzedane jedynie klientom ze Zjednoczonego Królestwa.  

Firma Discount-Licensing gwarantuje, że będzie odsprzedawać klientom z Unii Europejskiej używane oprogramowanie wyłącznie w sposób zgodny z podsumowanymi powyżej wytycznymi Zjednoczonego Królestwa i Unii Europejskiej.  Mimo że nie jest to wymagane prawem w celu utrzymania handlu między Zjednoczonym Królestwem a Unią Europejską, zdecydowaliśmy się otworzyć spółkę zależną w Unii, na wypadek gdyby nasi klienci z Unii woleli zawierać umowy z podmiotem firmy Discount-Licensing posiadającym siedzibę na terenie Unii.  Niezależnie od wszelkich okoliczności nieustannie stawiamy sobie za cel kontynuowanie działalności handlowej zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Zjednoczonym Królestwie na takim samym poziomie, do jakiego przywykli nasi europejscy klienci.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem pod numerem +44 (0)1283 511 524 lub pod adresem e-mail: info@discount-licensing.com.

Dziękujemy za trwałą współpracę.