Ofte Stilte Spørsmål - Kjøpe og selge Disused Microsoft Software Licenses siden 2004 English Language German Language Austrian Language Bulgarian Language Luxembourgish Language Hungarian Language Lithuanian Language French Langauge Dutch (Netherlands) Langauge Danish Language Finish Language Italian Language Irish Language Belgian Language Romanian Language Swiss Langauge Swedish Language Danish Langauge Finish Langauge Norse Language Portuguese Language >Polish Language Spanish Language Croatian Language Czech Language Greek Language Slovakian Language Latvian Language Norgwegian Language Slovenian Language Ukrainian Language

Brexit-uttalelse

Da Storbritannia skal forlate EU 31. januar 2020, ønsker vi å forsikre våre verdsatte kunder om at det handler som vanlig for Discount-Licensing.

1. Hva er Microsoft «Volum» Lisensiering?

Volum lisensieringsprogrammet er skreddersydd til den størrelsen og de kjøpspreferansene som bedriften din har. Disse programmene inkluderer Åpen, Spesiell og Virksomhet. Hver og en av dem tilbyr en mer fleksibel løsning sammenlignet med den Originale utstyrsprodusenten (OEM) eller Fullt pakket produkt (FPP) lisensiering. Det Åpne lisensprogrammet er laget for bedrifter som har så få som fem desktop datamaskiner. Programmene Spesiell og Virksomhet er utformet for konserner, offentlige myndigheter og akademiske organisasjoner som har 250 eller flere desktop datamaskiner.

2. Hvordan kan jeg kjøpe tidligere eide Microsoft lisensavtaler fra Discount-Licensing?

Så snart egnet(e) lisensavtale(r) er identifisert og vi har mottatt din innkjøpsordre, vil Discount-Licensing så få bekreftet igjen at lisensene er tilgjengelige fra eieren (hvis lisensene ikke allerede har blitt kjøpt av Discount-Licensing). Bedriften din blir den lovlige eieren av lisensene når fakturaen fra oss, som inneholder detaljene i lisensavtalen, er betalt i sin helhet, mediene og Volumets Lisensnøkler.

3. Hva er de juridiske omstendighetene ved overføring av tidligere eid programvarelisenser?

Discount-Licensing overfører eiendomsrettet til lisensene til bedriften din ved å levere de relevante lisensdetaljene som finnes i fakturaen (leveranse av produktet). Under spesielle forhold er det lovlig å overføre eierskapet i tillegg til LA/PUR fra enten et insolvent eller solvent selskap til et annet solvent selskap så lenge overføringen følger betingelsene i de lokale og virksomhetslovene (Europeiske Direktiv 2009/24/EU).

I juli 2012 kom den europeiske domstolen fram til en gjennombrytende dom i en sak som involverte Oracle. Det er viktig å merke seg at Oracles standpunkt om overføring fra starten av var svært negativ og sto i kontrast til overføringsprovisjonen som var gitt av Microsoft i deres LAer. Saken tjente som en bekreftelse på lovligheten av sekundærmarkedet for programvarelisenser, konsumpsjonsprinsippet og programvaredirektivet av 2009.

4. Microsoft har endret betingelsene for overføring. Innebærer dette at bedrifter nå ikke kan kjøpe tidligere eide åpne lisenser?

Nei. Discount-Licensing arbeider innenfor lisensavtalebetingelsene til programvareforhandlerenes overføringsprovisjon og lokalt/regionalt lovverk. De nåværende betingelsene begrenser overføring av programvarelisenser i noen tilfeller. Men den europeiske domstolen avgjorde i juli 2012 at programvareleverandører ikke kan kontrollere videresalg/overføring av programvarelisenser – eller å sette inn begrensende eller forbudsklausuler i en lisensavtale, da dette ikke kan håndheves.

5. Hvordan kan jeg være sikker på at lisensene jeg kjøper er ekte og at overføringen er 100 % lovlig etter programvareprodusentens syn?

Det er mulig du trenger mer enn forhandlerens faktura, kjøpssertifikat eller en attest fra notarius publicus, som bare viser at et vitne med juridisk myndighet har sertifisert et tidligere kjøp. Slike dokumenter beviser ikke lovlig eierskap helt tilbake til den opprinnelige kunden. Discount-Licensing vil gi disse opplysningene for hver transaksjon, noe som også er i henhold til Europeiske Direktiv 2009/24/EU.

6. Jeg har oppdaget at bedriften min ikke følger Microsofts lisenskrav. Kan jeg kjøpe tidligere eide lisenser for å løse problemet?

Ja. Bedrifter kan helt legalt kjøpe tidligere eide lisenser enten for nye programvareinstallasjoner eller når en bedrift finner ut at det ikke er i samsvar med lisensreglene (før eller etter en programvare – «SAM»-revisjon). En bedrift har juridisk rett til å kjøpe enten en «tidligere eid» og/eller «ny» lisensiering for å kunne rette opp forhold der bedriften ikke er i samsvar med lisenskravene.

7. Hvor kommer tidligere eide Microsoft programvarelisenser fra?

Discount-Licensing henter overskytende eller ubrukte Microsoft «volum» lisensavtaler fra både insolvente og solvente bedrifter. Dette inkluderer «Åpne», «Spesielle» og «Bedrifts» lisenser. Vi leverer for tiden ikke «FPP»- eller «OEM»-produkter. Vi samarbeider nært både med eierne av lisensavtalen(e) og programvareprodusentene. Dette nære samarbeidet gjør det mulig for Discount-Licensing å undersøke sammensetningene av lisensavtalene, og bekrefte om de legalt kan overføres.

8. Bedriften min befinner seg ikke i Storbritannia. Kan jeg kjøpe tidligere eide lisensavtaler fra Discount-Licensing og så bruke lisensene utenfor Storbritannia?

Ja. Bedriften din kan lovlig bruke en tidligere eid lisensavtale til bruk i det landet/regionen du trenger det.

9. Hvis jeg kjøper tidligere eide lisenser fra Discount-Licensing, har virksomheten min rett til å bruke denne programvaren i det språket jeg ønsker?

Ja. Så lenge Microsofts tverrspråklige betingelser følges, kan bedriften din bruke programmet med det lokale språket. Når du sender forespørselen din, bekreft det språket du trenger, og så vil Discount Licensing klargjøre språkrettighetene du har.

10. Kan du dele opp en tidligere eid lisensavtale?

Ja.Lisensavtaler (LA) er bare et sett med numre som identifiserer en kunde (konsern) som inneholder en mengde ‘lisenser’ (produkt-SKU-er). I henhold til ECJ-kjennelsen av juli 2012 kan LA deles ned til ‘lisens’-nivå, men ikke videre. ECJ-kjennelsen for Oracle viser til en spesifikk Oracle ‘lisens’-produkt-SKU som inneholdt 25 CAL-er. En LA som inneholder 100 blokker (2500 CAL-er) kan brytes ned og selges til 100 forskjellige kunder, men du kan ikke bryte ned de individuelle lisensblokkene på 25. På samme måte kan en Microsoft LA med 100 x Office 2016 STD-lisenser selges videre som ‘1 x Office 2016 STD’ til 100 forskjellige kunder. Du kan imidlertid ikke bryte ned den enkle Office-lisensen og selge den videre til forskjellige kunder som 1 x Word/1 x Excel, osv.

11. Kan jeg kjøpe en tidligere eid åpen avtale hvis jeg allerede har en avtale om en spesiell eller virksomhetslisens?

Ja. Du kan eie en åpen, spesiell og en virksomhetslisens uten at det går ut over brukerrettighetene dine.

12. Jeg tenker å kjøpe en tidligere versjon av et produkt, som f.eks. Office 2010. Hvor mye lenger støtter Microsoft disse produktene?

Microsoft har forlenget datoene for støtte for de fleste produktene. Du kan se de forlengete støttedatoene ved å klikke på følgende kobling: Microsofts datoer for produktstøtte.

13. Leverer dere lisenser fra andre programprodusenter?

Ja. Selvom Discount-Licensing konsentrerer seg om å levere Microsoft volumlisensiering, leverer vi nå brukte lisenser fra andre programleverandører, som f.eks. SAP. Siden vi ikke viser andre enn Microsofts produkter på nettstedet, kan du ganske enkelt sende inn forespørselen din, og vi vil bekrefte tilgjengelighet.

14. Er Discount-Licensing aktive både i offentlig og privat sektor?

Ja. Discount-Licensing startet overføring av brukte lisenser til offentlig sektor i 2010. Klikk her for å få mer informasjon.

Brexit-uttalelse

Da Storbritannia skal forlate EU 31. januar 2020, ønsker vi å forsikre våre verdsatte kunder om at det handler som vanlig for Discount-Licensing.

1. Hva er Microsoft «Volum» Lisensiering?

Volum lisensieringsprogrammet er skreddersydd til den størrelsen og de kjøpspreferansene som bedriften din har. Disse programmene inkluderer Åpen, Spesiell og Virksomhet. Hver og en av dem tilbyr en mer fleksibel løsning sammenlignet med den Originale utstyrsprodusenten (OEM) eller Fullt pakket produkt (FPP) lisensiering. Det Åpne lisensprogrammet er laget for bedrifter som har så få som fem desktop datamaskiner. Programmene Spesiell og Virksomhet er utformet for konserner, offentlige myndigheter og akademiske organisasjoner som har 250 eller flere desktop datamaskiner.

2. Hvordan kan jeg kjøpe tidligere eide Microsoft lisensavtaler fra Discount-Licensing?

Så snart egnet(e) lisensavtale(r) er identifisert og vi har mottatt din innkjøpsordre, vil Discount-Licensing så få bekreftet igjen at lisensene er tilgjengelige fra eieren (hvis lisensene ikke allerede har blitt kjøpt av Discount-Licensing). Bedriften din blir den lovlige eieren av lisensene når fakturaen fra oss, som inneholder detaljene i lisensavtalen, er betalt i sin helhet, mediene og Volumets Lisensnøkler.

3. Hva er de juridiske omstendighetene ved overføring av tidligere eid programvarelisenser?

Discount-Licensing overfører eiendomsrettet til lisensene til bedriften din ved å levere de relevante lisensdetaljene som finnes i fakturaen (leveranse av produktet). Under spesielle forhold er det lovlig å overføre eierskapet i tillegg til LA/PUR fra enten et insolvent eller solvent selskap til et annet solvent selskap så lenge overføringen følger betingelsene i de lokale og virksomhetslovene (Europeiske Direktiv 2009/24/EU).

I juli 2012 kom den europeiske domstolen fram til en gjennombrytende dom i en sak som involverte Oracle. Det er viktig å merke seg at Oracles standpunkt om overføring fra starten av var svært negativ og sto i kontrast til overføringsprovisjonen som var gitt av Microsoft i deres LAer. Saken tjente som en bekreftelse på lovligheten av sekundærmarkedet for programvarelisenser, konsumpsjonsprinsippet og programvaredirektivet av 2009.

4. Microsoft har endret betingelsene for overføring. Innebærer dette at bedrifter nå ikke kan kjøpe tidligere eide åpne lisenser?

Nei. Discount-Licensing arbeider innenfor lisensavtalebetingelsene til programvareforhandlerenes overføringsprovisjon og lokalt/regionalt lovverk. De nåværende betingelsene begrenser overføring av programvarelisenser i noen tilfeller. Men den europeiske domstolen avgjorde i juli 2012 at programvareleverandører ikke kan kontrollere videresalg/overføring av programvarelisenser – eller å sette inn begrensende eller forbudsklausuler i en lisensavtale, da dette ikke kan håndheves.

5. Hvordan kan jeg være sikker på at lisensene jeg kjøper er ekte og at overføringen er 100 % lovlig etter programvareprodusentens syn?

Det er mulig du trenger mer enn forhandlerens faktura, kjøpssertifikat eller en attest fra notarius publicus, som bare viser at et vitne med juridisk myndighet har sertifisert et tidligere kjøp. Slike dokumenter beviser ikke lovlig eierskap helt tilbake til den opprinnelige kunden. Discount-Licensing vil gi disse opplysningene for hver transaksjon, noe som også er i henhold til Europeiske Direktiv 2009/24/EU.

6. Jeg har oppdaget at bedriften min ikke følger Microsofts lisenskrav. Kan jeg kjøpe tidligere eide lisenser for å løse problemet?

Ja. Bedrifter kan helt legalt kjøpe tidligere eide lisenser enten for nye programvareinstallasjoner eller når en bedrift finner ut at det ikke er i samsvar med lisensreglene (før eller etter en programvare – «SAM»-revisjon). En bedrift har juridisk rett til å kjøpe enten en «tidligere eid» og/eller «ny» lisensiering for å kunne rette opp forhold der bedriften ikke er i samsvar med lisenskravene.

7. Hvor kommer tidligere eide Microsoft programvarelisenser fra?

Discount-Licensing henter overskytende eller ubrukte Microsoft «volum» lisensavtaler fra både insolvente og solvente bedrifter. Dette inkluderer «Åpne», «Spesielle» og «Bedrifts» lisenser. Vi leverer for tiden ikke «FPP»- eller «OEM»-produkter. Vi samarbeider nært både med eierne av lisensavtalen(e) og programvareprodusentene. Dette nære samarbeidet gjør det mulig for Discount-Licensing å undersøke sammensetningene av lisensavtalene, og bekrefte om de legalt kan overføres.

8. Bedriften min befinner seg ikke i Storbritannia. Kan jeg kjøpe tidligere eide lisensavtaler fra Discount-Licensing og så bruke lisensene utenfor Storbritannia?

Ja. Bedriften din kan lovlig bruke en tidligere eid lisensavtale til bruk i det landet/regionen du trenger det.

9. Hvis jeg kjøper tidligere eide lisenser fra Discount-Licensing, har virksomheten min rett til å bruke denne programvaren i det språket jeg ønsker?

Ja. Så lenge Microsofts tverrspråklige betingelser følges, kan bedriften din bruke programmet med det lokale språket. Når du sender forespørselen din, bekreft det språket du trenger, og så vil Discount Licensing klargjøre språkrettighetene du har.

10. Kan du dele opp en tidligere eid lisensavtale?

Ja.Lisensavtaler (LA) er bare et sett med numre som identifiserer en kunde (konsern) som inneholder en mengde ‘lisenser’ (produkt-SKU-er). I henhold til ECJ-kjennelsen av juli 2012 kan LA deles ned til ‘lisens’-nivå, men ikke videre. ECJ-kjennelsen for Oracle viser til en spesifikk Oracle ‘lisens’-produkt-SKU som inneholdt 25 CAL-er. En LA som inneholder 100 blokker (2500 CAL-er) kan brytes ned og selges til 100 forskjellige kunder, men du kan ikke bryte ned de individuelle lisensblokkene på 25. På samme måte kan en Microsoft LA med 100 x Office 2016 STD-lisenser selges videre som ‘1 x Office 2016 STD’ til 100 forskjellige kunder. Du kan imidlertid ikke bryte ned den enkle Office-lisensen og selge den videre til forskjellige kunder som 1 x Word/1 x Excel, osv.

11. Kan jeg kjøpe en tidligere eid åpen avtale hvis jeg allerede har en avtale om en spesiell eller virksomhetslisens?

Ja. Du kan eie en åpen, spesiell og en virksomhetslisens uten at det går ut over brukerrettighetene dine.

12. Jeg tenker å kjøpe en tidligere versjon av et produkt, som f.eks. Office 2010. Hvor mye lenger støtter Microsoft disse produktene?

Microsoft har forlenget datoene for støtte for de fleste produktene. Du kan se de forlengete støttedatoene ved å klikke på følgende kobling: Microsofts datoer for produktstøtte.

13. Leverer dere lisenser fra andre programprodusenter?

Ja. Selvom Discount-Licensing konsentrerer seg om å levere Microsoft volumlisensiering, leverer vi nå brukte lisenser fra andre programleverandører, som f.eks. SAP. Siden vi ikke viser andre enn Microsofts produkter på nettstedet, kan du ganske enkelt sende inn forespørselen din, og vi vil bekrefte tilgjengelighet.

14. Er Discount-Licensing aktive både i offentlig og privat sektor?

Ja. Discount-Licensing startet overføring av brukte lisenser til offentlig sektor i 2010. Klikk her for å få mer informasjon.