Juridisk - Kjøp og salg Ubrukte Microsoft-programvarelisenser siden 2004 English Language German Language Austrian Language Bulgarian Language Luxembourgish Language Hungarian Language Lithuanian Language French Langauge Dutch (Netherlands) Langauge Danish Language Finish Language Italian Language Irish Language Belgian Language Romanian Language Swiss Langauge Swedish Language Danish Langauge Finish Langauge Norse Language Portuguese Language >Polish Language Spanish Language Croatian Language Czech Language Greek Language Slovakian Language Latvian Language Norgwegian Language Slovenian Language Ukrainian Language

Brexit 2021

Den 31. desember 2020 forlot Storbritannia formelt EU. Klikk her for å se uttalelsen.

Europeisk Lov: Videresalg av Programvare

Når det gjelder det grunnleggende prinsippet for programvare, der distribusjonen foregår som en del av salget, er det åpnet for salg av sekundære programvarelisenser i det Europeiske Programvaredirektivet (Engelsk) 2009/24/EF – artikkel 4(2), som angir: «the first sale in the Community of a copy of a program by the right holder or with his consent shall exhaust the distribution right within the Community of that copy, with the exception of the right to control further rental of the program or a copy thereof».

Den 3. juli 2012 avsa europadomstolen (European Court of Justice – ECJ) en dom mot Oracle som bekreftet at det er lov å videreselge lisenser i Europa. ECJ sier i dommen at «konsumpsjonsprinsippet» også gjelder om immateriell/digital programvare, og at dette inkluderer avtaler om volumlisenser som selges av programvareleverandører som Microsoft. Du kan finne en oppsummering av ECJs dom ved å referere til: Europadomstolens fortolkningsdom: Rettslige forpliktelser for det europeiske sekundære programvaremarkedet bekreftet.

Ulovlige Forretningsmodeller:

Ulovlige forretningsmodeller har dukket opp innen en voksende bransje for sekundære programvareliser.

Vær oppmerksom på at programvare som ikke er egnet for oppgaven den er tiltenkt blir bevisst videresolgt, og at denne programvaren ikke vil kunne gå igjennom en programvarerevisjon. Det er for eksempel leverandører av sekundære programlisenser som bruker det engelske uttrykket «Notary attestation» (bekreftet av notar) i annonser som en juridisk «forsikring» ovenfor kundene, og dette kan (og har) blitt brukt som et skalkeskjul for en potensielt ulovlig kilde. Andre programvareleverandører i gråsonen videreselger ulovlig Microsoft Partner-pakker eller MSDN-nedlastinger/-nøkler til ekstremt lave priser (selv sammenlignet med prisnivå på sekundære lisenser). Vi ser også at leverandører av sekundær programvare som videreselger selv-utviklede «programvaresertifikater», og legger fram faktura som inneholder produktbeskrivelser uten det unike avtalenummeret fra Microsoft som viser til den originale Microsoft-kunden.

I disse tilfellene kan det hende at kundene som kjøper programvaren med tidligere eier isteden kjøper et «glanset» brevhode, lisensbevis eller sertifikater som ikke inneholder noen lovlig programlisens. En finansiell gevinst kan virke forlokkende, men alle fordeler vil forsvinne ved en programvarerevisjon, når man står ovenfor trusselen om juridiske grep fra programvareleverandøren.

Juridisk Sjekkliste:

For at en leverandør av sekundære lisenser skal være i samsvar med det Europeiske Programvaredirektivet 2009/24/EF, og dommen fra Europadomstolen (ECJ) fra juli 2012, må leverandøren kunne vise til følgende for hver transaksjon:

  1. Programvaren ble «tatt i bruk» første gang i Europa («originalt bruksland»);
  2. Den originale Microsoft-kundens unike lisensavtale (LA)/produktets SKU-nummer, som identifiserer selskapet som først kjøpte programvaren, og hva det var de kjøpte;
  3. Bekreftelse på at programvaren har blitt avinstallert fra den originale Microsoft-kundens server(e);
  4. Eierskapsdokumenter som leder tilbake til den originale Microsoft-kunden.