Brexit 2021 - Kopen en Verkopen van Niet Meer Gebruikte Microsoft-Softwarelicentie Sinds 2004 English Language German Language Austrian Language Bulgarian Language Luxembourgish Language Hungarian Language Lithuanian Language French Langauge Dutch (Netherlands) Langauge Danish Language Finish Language Italian Language Irish Language Belgian Language Romanian Language Swiss Langauge Swedish Language Danish Langauge Finish Langauge Norse Language Portuguese Language >Polish Language Spanish Language Croatian Language Czech Language Greek Language Slovakian Language Latvian Language Norgwegian Language Slovenian Language Ukrainian Language

Geachte klant,

Op 31 december 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie (EU) formeel verlaten.  Er is een overeenkomst tot terugtrekking (“Verdrag”) gesloten en in het volgende wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste feiten aangaande de wijze waarop dat Verdrag van invloed is op de handel in tweedehands softwaretransacties tussen het VK en de EU:

1) Het Verdrag heeft geen historische gevolgen voor eerdere, tweedehands softwaretransacties tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU, die op of vóór 31 december 2020 plaatsvonden;

2) Het Brexit-verdrag heeft geen gevolgen met terugwerkende kracht voor eerdere softwarelicenties die oorspronkelijk op of voor 31 december 2020 in het Verenigd Koninkrijk ‘in gebruik zijn genomen’.  Daarom kunnen softwarelicenties die voor het eerst ‘in gebruik zijn genomen’, op of voor 31 december 2020, nog steeds worden doorverkocht aan de EU, op of na 1 januari 2021;

3) Softwarelicenties die voor het eerst ‘in gebruik worden genomen’ in de EU, op of na 1 januari 2021, kunnen nog steeds worden doorverkocht aan het Verenigd Koninkrijk.  In 2020 heeft de Britse regering bij wet vastgelegd dat zij het beginsel van de “uitputting van de rechten” zal blijven erkennen, waardoor software die oorspronkelijk in de EU in gebruik was, vrij van de EU naar het Verenigd Koninkrijk kan worden overgedragen:

“Intellectueel eigendomsrechten die al werden uitgeput in zowel de Unie (EU) als in het Verenigd Koninkrijk vóór het einde van de overgangsperiode onder de voorwaarden zoals vastgelegd onder Europees recht, zullen blijven bestaan, zowel binnen de Unie (EU) als binnen het Verenigd Koninkrijk”: Artikel 61 van het ‘Overgangsverdrag’ [Verdragsserie nr. 3 (2020) Overeenkomst met betrekking tot de Terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie].

4) Er is weliswaar een verdrag, maar dit is niet specifiek gericht op de lopende handel in tweedehands software.  Daarom kunnen softwarelicenties die in het Verenigd Koninkrijk, op of na 1 januari 2021, voor het eerst in gebruik worden genomen, vervolgens niet worden doorverkocht aan de EU. Dergelijke software kan alleen worden doorverkocht aan klanten in het Verenigd Koninkrijk.  

Discount-Licensing garandeert dat zij tweedehands software alleen aan EU-klanten zal doorverkopen met software die voldoet aan de Britse en EU-richtlijnen, zoals hierboven samengevat.  Hoewel dit niet wettelijk verplicht is om de handel tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU in stand te houden, hebben we besloten om een dochteronderneming binnen de EU te openen voor het geval onze EU-klanten de voorkeur geven aan handel met een in de EU gevestigde ‘Discount-Licensing’-entiteit.  Wij streven onverminderd ernaar zaken te kunnen blijven doen binnen het VK en de EU met hetzelfde hoge niveau van service dat onze Europese klanten van ons zijn gaan verwachten.

Hebt u vragen, bel dan met een van onze collega’s via +44 (0)1283 511524 of stuur een e-mail naar: info@discount-licensing.com.

Hartelijk dank voor uw voortdurende steun.