Oikeudellinen - Käytettyjen Microsoft-hjelmistolisenssien ostaminen ja myynti vuodesta 2004 English Language German Language Austrian Language Bulgarian Language Luxembourgish Language Hungarian Language Lithuanian Language French Langauge Dutch (Netherlands) Langauge Danish Language Finish Language Italian Language Irish Language Belgian Language Romanian Language Swiss Langauge Swedish Language Danish Langauge Finish Langauge Norse Language Portuguese Language >Polish Language Spanish Language Croatian Language Czech Language Greek Language Slovakian Language Latvian Language Norgwegian Language Slovenian Language Ukrainian Language

Brexit 2021

31.12.2020 Yhdistynyt kuningaskunta (UK) poistui virallisesti Euroopan unionista (EU). Napsauta tätä nähdäksesi lausuntomme. 


EU:n Lainsäädäntö: Ohjelmistojen Jälleenmyynti

Tietokoneohjelmistojen jakelussa perusperiaatteena on, että ohjelmistojen jakelu tapahtuu myymällä niitä. Käytettyjen ohjelmistolisenssien myynnistä määrätään Eurooppalaisen Ohjelmistodirektiivin 2009/24/EY artiklassa 4(2), jossa todetaan seuraavasti: ”Kun oikeudenhaltija tai joku muu hänen suostumuksellaan on ensimmäisen kerran myynyt tietokoneohjelman kappaleen yhteisössä, oikeudenhaltijan oikeus kyseisen kappaleen levittämiseen yhteisössä raukeaa, lukuun ottamatta oikeutta valvoa ohjelman tai sen kappaleen vuokraamista edelleen”.  

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on vahvistanut päätöksellään käytettyjen ohjelmistojen jälleenmyynnin laillisuuden Euroopassa. Oikeudenkäynti ratkaistiin 3.7.2012 Oraclen tappioksi.  Tuomioistuimen päätöksen mukaan raukeamisperiaate koskee myös aineettomia/digitaalisia ohjelmistoja. Tämä kattaa myös muiden ohjelmistotoimittajien (kuten Microsoftin) myymät volyymikäyttöoikeussopimukset.  Yhteenveto Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ennakkopäätöksestä: ohjelmistojen jälkimarkkinoiden laillisuus vahvistettiin jälleen.

Laittomat Liiketoimintamallit: 

Käytettyjen ohjelmistolisenssien markkinoiden kasvu on tuonut mukanaan laittomia liiketoimintamalleja.

On syytä tiedostaa, että markkinoilla jälleenmyydään tahallisesti ohjelmistoja, jotka eivät ”sovellu tiettyyn käyttötarkoitukseen” eivätkä siten läpäisisi ohjelmistotoimittajan suorittamaa auditointia. Jotkin käytettyjen ohjelmistojen myyjät esimerkiksi mainostavat käyttävänsä notaarin todistusta eräänlaisena oikeudellisena vakuutuksena asiakkaalle. Tosiasiassa notaaria on voitu käyttää (ja onkin käytetty) mahdollisesti laittoman lähteen salaamiseen. Jotkin epäluotettavat ohjelmistojen myyjät puolestaan jälleenmyyvät laittomasti Microsoft Partner Packin tai MSDN:n latauksia/avaimia erittäin halvalla (jopa verrattuna käytettyjen ohjelmistojen markkinahintoihin). Lisäksi jotkin käytettyjen ohjelmistojen myyjät jälleenmyyvät itse laatimiaan ”ohjelmistosertifikaatteja”, eikä niiden laskujen tuotekuvauksissa ole alkuperäiseltä Microsoftin asiakkaalta peräisin olevia yksilöllisiä Microsoftin lisenssisopimusnumerotietoja.

Näissä tapauksissa käytettyjen ohjelmistojen ostajat saattavat tietämättään ostaa pelkkiä vakuuttavilta näyttäviä asiakirjoja tai sertifikaatteja, joihin ei kuitenkaan sisälly laillisia ohjelmistolisenssejä. Rahan säästäminen saattaa tuntua houkuttavalta ostohetkellä, mutta auditoinnin yhteydessä se kostautuu, sillä ohjelmistovalmistaja saattaa ryhtyä oikeustoimiin sääntöjenvastaisen käytön vuoksi.

Oikeudellinen Tarkistuslista:

Jotta käytettyjen ohjelmistojen myyjä noudattaisi eurooppalaista ohjelmistodirektiiviä 2009/24/EY ja Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen päätöstä heinäkuulta 2012, sen tulee pystyä toimittamaan seuraavat tiedot jokaisen myyntitapahtuman yhteydessä:

  1. tieto siitä, että ohjelmisto on alun perin ”otettu käyttöön” Euroopassa (”alkuperäinen käyttömaa”);
  2. alkuperäisen Microsoftin asiakkaan yksilöllinen käyttöoikeussopimusnumero / tuotteen varastointiyksikkönumero, josta käy ilmi ohjelmiston alun perin ostanut yhtiö ja ostoksen sisältö;
  3. vahvistus siitä, että ohjelmisto on luovutettu ja sen asennus on poistettu alkuperäisen Microsoftin asiakkaan palvelimilta;
  4. omistajuutta koskeva dokumentaatio aina alkuperäiseen Microsoftin asiakkaaseen asti.