Brexit 2021 - Käytettyjen Microsoft-hjelmistolisenssien ostaminen ja myynti vuodesta 2004 English Language German Language Austrian Language Bulgarian Language Luxembourgish Language Hungarian Language Lithuanian Language French Langauge Dutch (Netherlands) Langauge Danish Language Finish Language Italian Language Irish Language Belgian Language Romanian Language Swiss Langauge Swedish Language Danish Langauge Finish Langauge Norse Language Portuguese Language >Polish Language Spanish Language Croatian Language Czech Language Greek Language Slovakian Language Latvian Language Norgwegian Language Slovenian Language Ukrainian Language

Hyvä asiakas

31.12.2020 Yhdistynyt kuningaskunta (UK) poistui virallisesti Euroopan unionista (EU).  Erosopimuksesta (”sopimus”) sovittiin, ja seuraavassa esitetään yhteenveto tärkeimmistä seikoista sen osalta, miten sopimus vaikuttaa ennalta omistettujen ohjelmistojen kauppaan Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n välillä:

1) Sopimuksella ei ole historiallista vaikutusta aikaisempiin ennalta omistettuihin ohjelmistomyynteihin, jotka on tehty Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n välillä 31.12.2020 tai sitä ennen.

2) Brexit-sopimuksella ei ole takautuvaa vaikutusta ennalta omistettuihin ohjelmistolisensseihin, jotka on ”otettu käyttöön” alun perin Yhdistyneessä kuningaskunnassa 31.12.2020 tai sitä ennen sitä.  Siksi 31.12.2020 tai sitä ennen ”käyttöön otettuja” ohjelmistolisenssejä voidaan edelleen jälleenmyydä EU:hun 1.1.2021 tai sen jälkeen.

3) Ohjelmistolisenssit, jotka on ”otettu käyttöön” ensimmäisen kerran EU:ssa 1.1.2021 tai sen jälkeen, voidaan jälleenmyydä Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.  Vuoden 2020 aikana Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus vahvisti lailla, että se tunnustaa edelleen ”Oikeuksien luovutus” -periaatteen, jonka mukaan ennalta omistetut ohjelmistot, jotka on ”otettu käyttöön” alun perin EU:n sisällä, voivat liikkua vapaasti EU:sta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan:

”Immateriaalioikeudet, jotka luovutettiin sekä unionissa (EU) että Yhdistyneessä kuningaskunnassa ennen siirtymäkauden päättymistä unionin lainsäädännössä säädetyin edellytyksin, pysyvät luovutettuina sekä unionissa (EU) että Yhdistyneessä kuningaskunnassa”: ”Siirtymäsopimuksen” 61 artikla [Sopimussarja nro 3 (2020), sopimus Yhdistyneen kuningaskunnan ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä].

4) Vaikka Sopimuksesta on sovittu, siinä ei käsitelty nimenomaan käynnissä olevaa ennalta omistettujen ohjelmistojen kauppaa.  Siksi ohjelmistolisenssejä, jotka on ”otettu käyttöön” ensimmäisen kerran  Yhdistyneessä kuningaskunnassa 1.1.2021 tai sen jälkeen, ei voida myöhemmin jälleenmyydä EU:hun; tällaiset ohjelmistot voidaan jälleenmyydä vain Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleville asiakkaille.  

Discount-Licensing takaa, että se jälleenmyy ennalta omistettuja ohjelmistoja EU-maiden asiakkaille vain silloin, kun ohjelmistot täyttävät Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n ohjeistusten vaatimukset, jotka on esitetty edellä.  Vaikka se ei ole lain asettama edellytys Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n välisen kaupankäynnin jatkamiseksi, olemme päättäneet luoda tytäryhtiön EU:n sisälle siltä varalta, että EU-asiakkaamme haluavat käydä kauppaa EU:ssa sijaitsevan ”Discount-Licensing” -yksikön kanssa.  Joka tapauksessa sitoudumme jatkamaan kaupankäyntiä Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja EU:ssa samalla korkealla palvelutasolla, jota eurooppalaiset asiakkaamme ovat tottuneet odottamaan meiltä.

Kysymykset voi osoittaa puhelimitse kollegallemme numeroon +44 (0) 128 351 1524 tai sähköpostitse osoitteeseen info@discount-licensing.com.

Kiitos jatkuvasta tuestanne.