Ofte Stillede Spørgsmål - Køb og salg af ubrugte Microsoft-softwarelicenser siden 2004 English Language German Language Austrian Language Bulgarian Language Luxembourgish Language Hungarian Language Lithuanian Language French Langauge Dutch (Netherlands) Langauge Danish Language Finish Language Italian Language Irish Language Belgian Language Romanian Language Swiss Langauge Swedish Language Danish Langauge Finish Langauge Norse Language Portuguese Language >Polish Language Spanish Language Croatian Language Czech Language Greek Language Slovakian Language Latvian Language Norgwegian Language Slovenian Language Ukrainian Language

Brexit-erklæring

Da Det Forenede Kongerige er beregnet til at forlade EU den 31. januar 2020, vil vi gerne forsikre vores værdsatte kunder om, at det er forretning som sædvanligt inden for Discount-Licensing.

1. Hvad er Microsoft “Volume” licensering?

Programmer for Volume-licensering er skræddersyede til din virksomheds størrelse og indkøbspræferencer. Disse programmer inkluderer Åben, Eksklusiv og Virksomhed. Hvert program giver en mere fleksibel løsning sammenlignet med OEM (Original Equipment Manufacturer) eller FPP (Fully Packaged Product) licensering. Programmet Åben licens er designet til virksomheder der har så lidt som fem computere. Licensprogrammerne Eksklusiv og Virksomhed, er designet til koncern-, statslige og akademiske organisationer der har 250 eller flere computere.

2. Hvordan køber jeg brugte Microsoft licensaftaler fra Discount-Licensing?

Når en passende licensaftale(r) er fundet, og vi har modtaget din indkøbsordre, vil Discount-Licensing genbekræfte licensens tilgængelighed hos ejeren (hvis licenserne ikke allerede er indkøbt af Discount-Licensing). Vi fremsender den relevante dokumentation til dig for at overføre ejerskab. Din virksomhed bliver den juridiske ejer af licenserne ved fuld betaling af faktura, som indeholder detaljerne om licensaftalen, medier og Volume licensnøgler.

3. Hvad er legaliteten ved overførsel af brugte softwarelicenser?

Discount-Licensing overfører licensernes ejerskab til din virksomhed ved at levere de relevante licensdetaljer indeholdt i fakturaen (produktlevering). Under særlige forhold, er det lovligt at overføre ejerskabet, så vel som LA/PUR, fra enten en insolvent eller en solvent virksomhed til en anden solvent forretning så længe overførslen overholder vilkår & betingelser for lokal selskabsret (Europa Direktiv 2009/24/EF).

I juli 2012, blev en skelsættende beslutning taget af EF-domstolen i en sag der involverede Oracle. Det er vigtigt at bemærke, at Oracles holdning til overførsler var meget restriktiv fra starten, og i modsætning til overførselsbetingelserne givet af Microsoft i deres Licensaftale. Sagen tjente dog til at genbekræfte lovligheden af markedet for genbrugssoftwarelicenser, Konsumptionsprincippet og Softwaredirektivet af 2009.

4. Microsoft har ændret sine vilkår og betingelser for overførsler. Betyder det at virksomheder ikke længere kan købe brugte Åbne licenser?

Nej. Discount-Licensing arbejder indenfor overførselsbetingelserne for softwareforhandleres Licensaftalevilkår og lokale / regionale love. De aktuelle vilkår begrænser ikke overførsel af softwarelicensaktiver under særlige forhold; dog forhindrer EF-domstolens dom fra juli 2012 softwareforhandlere i at kontrollere salg / overførsler af sekundære softwarelicenser – restriktive eller forbydende overførselsklausuler indlagt i en Licensaftale er ikke juridisk gyldige.

5. Hvordan kan jeg sikre mig, at de licenser jeg køber er ægte, og at overførslen er 100 % lovlig i softwareproducenternes øjne?

Du kan få brug for mere end videreforhandlerens faktura, købscertifikat eller notar-attest, som kun viser at et juridisk bemyndiget vidne har certificeret et tidligere køb. Sådanne dokumenter beviser ikke juridisk ejerskab, løbende tilbage til den oprindelige kunde. Discount-Licensing leverer denne information til hver transaktion. Bemærk, med Volume-licensoverførsler anfører Europa Direktiv 2009/24/EF, at de kræver Aftale, gældende indskrivning, kundens ordrebekræftelse, bevis for fuld betaling. Discount-Licensing kan levere denne information til hver transaktion.

6. Jeg har opdaget at min virksomhed ikke er Microsoft-licenskompatibel. Kan jeg købe brugte licenser for at udbedre problemet?

Ja. Virksomheder må lovligt indkøbe brugte licenser, enten til nye softwareinstallationer eller når en virksomhed opdager, at de ikke er licenskompatible (før eller efter en Software Asset Management revision (SAM)). En virksomhed har juridisk ret til at indkøbe enten “brugt” og/eller “ny” licensering for at rette op på sin igangværende position som ikke-licenskompatibel.

7. Hvor indkøbes brugte Microsoft softwarelicenser fra?

Discount-Licensing indkøber overskydende eller ubenyttede Microsoft “volume” licensaftaler fra insolvente og solvente organisationer – dette inkluderer “Åben”, “Eksklusiv” og “Virksomhed” licensering – vi leverer i øjeblikket ikke “FPP” eller “OEM” produkter. Vi arbejder tæt sammen med ejerne af licensaftalerne, så vel som med softwareproducenten. Disse tætte forhold gør Discount-Licensing i stand til at undersøge sammensætningen af licensaftalerne og bekræfte om de er juridisk mulige at overføre.

8. Min virksomhed er ikke baseret i Storbritannien. Kan jeg købe brugte licensaftaler fra Discount-Licensing og bruge licenserne udenfor Storbritannien?

Ja. Din virksomhed kan lovligt anvende de brugte licensaftaler i dit land / region.

9. Hvis jeg køber brugte licenser fra Discount-Licensing, har min virksomhed så tilladelse til at bruge softwaren på mit sprog?

Ja. Så længe Microsofts tværsproglige vilkår og betingelser overholdes, må din virksomhed anvende softwaren på det lokale sprog. Når du indsender din forespørgsel, bedes du bekræfte det ønskede sprog og Discount-Licensing vil klargøre dine sprogrettigheder.

10. Kan du opdele en allerede ejet Licensaftale?

Ja. Licensaftaler (LA) er simpelthen et sæt tal der identificere en kunde (selskabsenhed), der indeholder adskillige ‘licenser’ (produkt SKU’ere).  I overensstemmelse med ECJ-dommen fra juli 2012 kan LA deles ned til ‘licens’-niveau, men ikke længere ned. ECJ-dommen med hensyn til Oracle henviser til et specifikt Oracle ‘licens’ produkt SKU, der indeholdt 25 CALs. En LA, der indeholder 100 blokke (2500 CALs), kan nedbrydes og sælges til 100 forskellige kunder, men du kan ikke nedbryde den individuelle licens-blok på 25. Ligeledes kan en Microsoft LA, der indeholder 100 x Office 2016 STD licenser, sælges videre som ‘1 x Office 2016 STD’ til 100 forskellige kunder; men du kan ikke nedbryde den enkelte Office-licens og sælge den videre til forskellige kunder som 1 x Word / 1 x Excel osv.

11. Kan jeg købe brugte Åben-aftaler hvis jeg allerede har en Eksklusiv eller Virksomheds-licensaftale?

Ja. Du kan eje en Åben, Eksklusiv og Virksomheds-licensaftale uden at det påvirker dine brugerrettigheder.

12. Jeg overvejer at indkøbe en tidligere produktversion så som Office 2010. Hvor meget længere kører Microsoft support på disse produkter?

Microsoft har udvidet deres supportdatoer for de fleste produkter. Du kan se de udvidede supportdatoer på følgende link: Microsoft produktsupportdatoer.

13. Kan i levere licenser fra andre softwareproducenter?

Ja. Mens Discount-Licensing koncentrerer sig om levering af Microsoft volume licensering, leverer vi nu brugte licenser fra andre softwareproducenter så som SAP. Da vi ikke i øjeblikket viser ikke-Microsoft produkter på vores hjemmeside, indsendes blot din Forespørgsel og vi vil bekræfte tilgængelighed.

14. Er Discount-Licensing også aktive indenfor den offentlige så vel som den private sektor?

Ja. Discount-Licensing påbegyndte sekundære licensoverførsler til instanser indenfor den offentlige sektor tilbage i 2010. Klik her for yderligere information.