Juridisk - Køb og salg af ubrugte Microsoft-softwarelicenser siden 2004 English Language German Language Austrian Language Bulgarian Language Luxembourgish Language Hungarian Language Lithuanian Language French Langauge Dutch (Netherlands) Langauge Danish Language Finish Language Italian Language Irish Language Belgian Language Romanian Language Swiss Langauge Swedish Language Danish Langauge Finish Langauge Norse Language Portuguese Language >Polish Language Spanish Language Croatian Language Czech Language Greek Language Slovakian Language Latvian Language Norgwegian Language Slovenian Language Ukrainian Language

Brexit 2021

Den 31. december 2020 trådte Det Forenede Kongerige (Storbritannien) formelt ud af Den Europæiske Union (EU). Klik her for at se vores erklæring. Klik her for at se vores erklæring.

Europæisk Lovgivning:Videresalg af Software

Med hensyn til det grundlæggende princip for software, hvor distributionen af computersoftware foregår via direkte salg, er salg af brugte softwarelicenser omhandlet i det EU’s softwaredirektiv 2009/24/EU – Artikel 4(2), som lyder: “Første gang en kopi af et edb-program sælges i Fællesskabet af rettighedshaveren eller med dennes tilladelse, er rettighedshaverens ret til at sprede den pågældende kopi inden for Fællesskabet udtømt, med undtagelse af retten til at udøve kontrol med yderligere udlejning af edb-programmet eller af en kopi deraf.”  

D. 3. juli 2012 afsagde EU-domstolen en kendelse mod Oracle i en sag, som stadfæstede retten til videresalg af brugt software i Europa.  EU-domstolen afgjorde, at konsumptionsprincippet også gælder for immateriel software/digital software, hvilket omfatter volumenlicensaftaler, der sælges af andre softwareforhandlere som for eksempel Microsoft.  For et sammendrag af EU-domstolens kendelse henvises til: EU-domstolens skelsættende kendelse: Lovligheden af brugt software stadfæstet.


Ulovlige Forretningsmodeller: 

Ulovlige forretningsmodeller er taget i brug indenfor en voksende branche med brugte softwarelicenser.

Vær opmærksom på, at software, som ikke er “egnet til formålet”, og som ikke ville klare en revision hos en softwaresælger, bliver videresolgt med fuldt overlæg. For eksempel er der forhandlere af brugt software, der anfører brugen af en “notarattest” som en juridisk “forsikring” for kunden, men i virkeligheden kan en notar blive (og er blevet) brugt til at skjule en potentiel ulovlig kilde. Andre skrupelløse softwareforhandlere videresælger Microsoft Partner Pack eller MSDN-download/nøgler ulovligt til ekstremt lave priser (også sammenlignet med markedsprisniveauet for brugt software). Vi ser også forhandlere af brugt software, som videresælger selvdesignede “virksomhedscertifikater” og fremsender fakturaer med produktbeskrivelser uden oplysning om et unikt Microsoft licensaftalenummer fra den oprindelige Microsoft-kunde.

I disse tilfælde kan købere af brugt software uden deres vidende købe “glittet” brevpapir eller certifikater, der ikke indeholder nogen legitime softwarelicenser. Kortsigtede økonomiske gevinster kan umiddelbart virke fristende, men det fristende vil fordufte ved en revision, når køberen står over for truslen om en retssag på grund af softwaresælgerens manglende overholdelse.


Juridisk Tjekliste:

  1. For at overholde EU’s softwaredirektiv 2009/24/EC og EU-domstolens afgørelse fra juli 2012 skal en legitim leverandør af brugt software kunne dokumentere følgende for hver transaktion: Softwaren blev “taget i brug” første gang inden for Europa (“oprindeligt brugsland”).
  2. Den oprindelige Microsoft-kundes unikke licensaftale (LA)/produktnumre, som identificerer virksomheden, der først købte softwaren, og den købte software.
  3. Bekræftelse på, at softwaren er blevet afhændet og afinstalleret fra den oprindelige Microsoft-kundes server(e).
  4. Dokumentation for ejerskab, der fører tilbage til den oprindelige Microsoft-kunde.