Brexit 2021 - Køb og salg af ubrugte Microsoft-softwarelicenser siden 2004 English Language German Language Austrian Language Bulgarian Language Luxembourgish Language Hungarian Language Lithuanian Language French Langauge Dutch (Netherlands) Langauge Danish Language Finish Language Italian Language Irish Language Belgian Language Romanian Language Swiss Langauge Swedish Language Danish Langauge Finish Langauge Norse Language Portuguese Language >Polish Language Spanish Language Croatian Language Czech Language Greek Language Slovakian Language Latvian Language Norgwegian Language Slovenian Language Ukrainian Language

Kære kunde,

Den 31. december 2020 trådte Det Forenede Kongerige (Storbritannien) formelt ud af Den Europæiske Union (EU).  En udtrædelsesaftale (‘traktat’) blev indgået, og det følgende opsummerer de vigtigste fakta om, hvordan denne traktat påvirker handelstransaktioner med pre-ejet software mellem Storbritannien og EU:

1) Traktaten har ingen historisk indvirkning på tidligere transaktioner med pre-ejet software foretaget mellem Storbritannien og EU på eller før den 31. januar december 2020;

2) Brexit-traktaten har ikke nogen indvirkning med tilbagevirkende kraft på pre-ejede softwarelicenser, der oprindeligt ‘blev taget i brug’ i Storbritannien på eller før den 31. januar december 2020.  Derfor kan ‘softwarelicenser’, der blev ‘taget i brug’ for første gang på eller før den 31. december 2020, fortsat videresælges til EU på eller efter den 1. januar 2021;

3) Softwarelicenser, der blev ‘taget i brug’ for første gang i EU på eller efter den 1. januar 2021, kan stadig videresælges til Storbritannien.  I løbet af 2020 stadfæstede den britiske regering ved lov, at den fortsat vil anerkende princippet om ‘udtømning af rettigheder’, hvorved pre-ejet software, som oprindeligt blev ‘taget i brug’ inden for EU, frit kan flyde fra EU til Storbritannien:

“Intellektuelle ejendomsrettigheder, der var udtømt både i Unionen (EU) og i Storbritannien inden afslutningen af overgangsperioden på de fastsatte betingelser i EU-lovgivningen, forbliver udtømt både i Unionen (EU) og i Storbritannien”: Artikel 61 i “Overgangsaftalen” [Traktatserie nr. 3 (2020) Aftale om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands tilbagetrækning fra Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab].

4) En traktat blev indgået, men den omhandlede ikke specifikt igangværende handel med præ-ejet software.  Derfor kan softwarelicenser, der første gang blev ‘taget i brug’ i Storbritannien, på eller efter den 1. januar 2021, ikke efterfølgende videresælges til EU, og den herunder omfattede software må kun videresælges til britiske kunder.  

Discount-Licensing garanterer, at virksomheden kun vil videresælge pre-ejet software til EU-kunder med software i overensstemmelse med retningslinjerne for Storbritannien og EU, som opsummeret ovenfor.  Selv om det ikke er et lovkrav for at opretholde handel mellem Storbritannien og EU, har vi besluttet at åbne et datterselskab inden for EU i tilfælde af, at vores EU-kunder foretrækker at handle med et EU-baseret ‘Discount-Licensing’-selskab.  Under alle omstændigheder er det vores løbende forpligtelse at fortsætte med at handle inden for Storbritannien og EU med de samme høje serviceniveauer, som vores europæiske kunder forventer af os.

Hvis du har spørgsmål, bedes du ringe til en af vores kolleger på +44 (0)1283 511524 eller sende en e-mail til: info@discount-licensing.com.

Tak for din fortsatte støtte.